Вие сте тук

Развитие на широколентовия достъп в Република България

Развитие на широколентовия достъп в Република България
Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Microsoft Office document icon Състояние на широколентовия достъп в Република България47.5 KB
PDF icon Протокол от заседание на Работна група от 19.02.2010 г.1.13 MB
PDF icon Протокол от заседание на Работна група от 15.03.2010 г.607.95 KB
Microsoft Office document icon Предложение на райони, които да бъдат включени за изграждане на широколентов достъп до Интернет в слабо-урбанизираните и отдалечени райони6.81 MB
PDF icon Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България418.97 KB
Microsoft Office document icon Операция 2.2. от Оперативна програма „Регионално развитие”38 KB
Microsoft Office document icon Методика за избор на населено място за изграждане на широколентов достъп до Интернет в слабо-урбанизираните и отдалечени райони1.7 MB
Microsoft Office document icon Концепция за изграждане и отдаване за поддръжка и експлоатация на регионални мрежи за широколентов достъп в отдалечени и селски райони2.82 MB
PDF icon Заповед РД 08-536/22.12.2009 г.79.62 KB
PDF icon Протокол от заседание на Консултативен съвет1.71 MB
Файл ПМС № 232/ 28.09.200934.31 KB