Вие сте тук

Резултати от проведена публична консултация относно инвестиционните намерения в областта на изграждане и развитие на бърз и свръх бърз широколентов достъп в райони, попадащи в така наречените „бели и сиви“ зони

Резултати от проведена публична консултация относно инвестиционните намерения в областта на изграждане и развитие на бърз и свръх бърз широколентов достъп в райони, попадащи в така наречените „бели и сиви“ зони

В изпълнение на задълженията си на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO), на 12 ноември 2019 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) стартира публична консултация относно инвестиционните намерения  в областта на изграждане и развитие на бърз и свръх бърз широколентов достъп в райони, попадащи в така наречените „бели и сиви“ зони, като призовава заинтересованите страни за активно участие и предоставяне на информация в едномесечен срок. Резултатите от проведена консултация ще намерите в приложение.

Паралелно с анализа от проведената публична консултация, от страна на МТИТС бе извършен социално-икономически анализ на общините, попадащи в така наречените „бели“ зони и дефинирани като подходящи за интервенция.