Вие сте тук

Платформа за ИКТ стандарти

28.03.2018
План за действие 2018
28.03.2018
протокол 22 заседание на Многостранна платформа за стандартизация в ИКТ
28.03.2018
протокол 21 заседание на Многостранна платформа за стандартизация в ИКТ
28.03.2018
протокол 20 заседание на Многостранната платформа за стандарти в ИКТ
28.03.2018
Протокол 19 заседание на Многостранната платформа за стандартизация в ИКТ

Европейската многостранна платформа за стандартизация в ИКТ е създадена в края на 2011 г. 

Европейска многостранна платформа за стандартизация в областта на ИКТ
Subscribe to Платформа за ИКТ стандарти