Вие сте тук

Решение на МС № 887 от 6 декември 2018 година за приемане на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лент

Решение на МС № 887 от 6 декември 2018 година за приемане на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза

На основание чл. 16, т. 1 от Закона за електронните съобщения