Вие сте тук

Резултати от проведените конкурси на тема „75 години от създаването на ООН и 65 години от присъединяването на България към ООН“ и „Великден“

Резултати от проведените конкурси на тема „75 години от създаването на ООН и 65 години от присъединяването на България към ООН“ и „Великден“

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени общо 23 проекта, по организирания от МТИТС анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания – 14 проекта на тема „75 години от създаването на ООН и 65 години от присъединяването на България към ООН“ и 9 проекта на тема Великден“.  Един участник беше дисквалифициран, тъй като не беше спазил условията за анонимност.

На 25.02.2020 г. в клуба на Софийското филателно дружество, ул. „Хан Крум“ № 7, след публично гласуване журито класира предварително номинираните проекти съответно на първо, второ и трето място и по двете теми, както следва:

Конкурс на тема „75 години от създаването на ООН и 65 години от присъединяването на България в ООН“:

Първо място – Ненко Атанасов

Второ място – Иван Кашлаков

Трето място – Емилио Бората

Конкурс на тема „Великден“:

Първо място – Ненко Атанасов

Второ място – Иван Кашлаков

Трето място – Ненко Атанасов

Проекти в конкурс ООН

Проекти в конкурс Великден