Вие сте тук

Резултати от проведения конкурс за пощенска марка на тема „Коледа"

08.10.2020

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени художествени проекти от седемнадесет участника за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание „Коледа 2020“. Всички проекти отговарят на условията на анонимност.

Журито на конкурса, състоящо се от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, разгледа и обсъди представените седемнадесет проекта на една пощенска марка и на специален пощенски печат. Оценителната комисия реши:

  1. Номинира за победител в конкурса за пощенска марка на тема „Коледа 2020“, проекта на Екатерина Шулц.
  2. Проектите на останалите участници в конкурса ще бъдат публикувани на страницата на министерството  на 12.10.2020 г.

При разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, журито спази всички изисквания и процедури, съгласно публикуваната на интернет страницата на министерството обява за конкурса.