Вие сте тук

Резултати от проведения конкурс за пощенска марка на тема „КОЛЕДА 2018“

01.10.2018

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени седем художествени проекта за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание „Коледа 2018“. Всички проекти отговарят на условията на анонимност.

Журито на конкурса, състоящо се от членовете на Специализирания експртен съвет по маркоиздаване, разгледа и обсъди представените 7 проекта на една пощенска марка и на специален пощенски печат. Оценителната комисия реши:

  1. Номинира за победител в конкурса за пощенска марка на тема „Коледа 2018“, проекта на художника Георги Павлов, който е спазил всички условия и критерии, заложени в обявата на конкурса.
  2. Всички проекти на участниците в конкурса ще бъдат публично отворени в клуба на Софийското филателно дружество, с  адрес „ ул. „Хан Крум“  № 7 на 02.10.2018 г. от 16:00 ч.

При разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, журито спази всички изисквания и процедури, съгласно публикуваната на интернет страницата на министерството обява за конкурса.