Вие сте тук

На 02.09.2020 г. от 11.30 ч., пред филателния магазин в Централна поща, гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1,

На 02.09.2020 г. от 11.30 ч., пред филателния магазин в Централна поща, гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Велики пътешественици – Витус Йонасен Беринг“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:50/25 мм.
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:

3600 броя

1800 блока на негумирана хартия с UV-нишка с
иглена номерация  ( от № 1 до № 1800)

1800 блока на бяла гумирана хартия с иглена
номерация (от № 1801 до №  3600)

Художник:

Емилиян Станкев

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 4000 Пловдив, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.