Вие сте тук

На 02.09.2020 г. от 11.30 ч., пред филателния магазин в Централна поща, гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1,

На 02.09.2020 г. от 11.30 ч., пред филателния магазин в Централна поща, гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „500 години от смъртта на Рафаело Санцио“ – една пощенска марка в блок, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:50/25 мм.
Перфорация:

рамковидна

Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:3,00 лв.
Тираж:

6000 броя

ІI. За пощенския продукт:

Вид на изданието:

илюстрован пощенски плик с оригинален знак
за цена на пощенската услуга

Цена на пощенската услуга:0,65 лв.
Тираж:641 броя.
Художник:Венцислав Йосифов

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 4000 Пловдив, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.