Вие сте тук

На 05.02.2020 г. от 18:00 ч. в Американския център на Столична библиотека, пл. „Петко Р. Славейков“ № 4,

На 05.02.2020 г. от 18:00 ч. в Американския център на Столична библиотека, пл. „Петко Р. Славейков“ № 4,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от рождението на Леда Милева“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:39/28,5 мм 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:2,30 лв.
Тираж:

11 000 броя

Художник:Маглена Константинова

Специалниt пощенски печат ще бъдe предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране