Вие сте тук

На 07.07.2021 г. от 13:00 ч. при Ивановски скални църкви, обединени от манастира-лавра „Св арх. Михаил“, в долината на р. Русенски Лом край с. Иваново, общ Русе, обл. Русе,

На 07.07.2021 г. от 13:00 ч. при Ивановски скални църкви, обединени от манастира-лавра „Св арх. Михаил“, в долината на р. Русенски Лом край с. Иваново, общ Русе, обл. Русе,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Културно-историческо наследство – „800 години Ивановски скален манастир“ – две пощенски марки и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

две пощенски марки

Размер:25/35 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:дигитален
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв. и 1,00 лв.
Тираж:

5 500 броя.

Художник:

Станимир Желев

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 7088 Иваново, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.