Вие сте тук

На 08.08.2017 г. от 10:30 ч. в Музея на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 08.08.2017 г. от 10:30 ч. в Музея на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

да бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от рождението на проф. д-р Райко Райчев“ –  една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:50/25 м 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:

11 000 броя

Художник:Дамян Дамянов

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска  станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране