Вие сте тук

На 09.07.2021 г. от 12:30 ч. в зала № 6 на Националния дворец на културата, София, бул. „България“ № 1,

На 09.07.2021 г. от 12:30 ч. в зала № 6 на Националния дворец на културата, София, бул. „България“ № 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Инициатива „Три морета“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Изданието ще бъде пуснато в продажба на 09.07.2021 г., след 15:30 часа сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:40/25 мм.
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет/дигитален
Хартия:бяла
Номинална стойност:3,00 лв.
Тираж:

5 100 броя.

Художник:

Огнян Стефанов

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.