Вие сте тук

На 09.10.2020 г. от 16.30 ч. на територията на Академичен цирк „Балкански“, Циркова площадка, парк „Възраждане“, Зона Б-5,

На 09.10.2020 г. от 16.30 ч. на територията на Академичен цирк „Балкански“, Циркова площадка, парк „Възраждане“, Зона Б-5,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години световна циркова дейност и 20 години Академичен цирк „Балкански“ – две пощенски марки в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

две пощенски марки в блок

Размер на марките:25/50 мм. 
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:1,70 лв. и 2,30 лв.
Тираж:

6 100 броя.

Художник:

Майя Чолакова

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.