Вие сте тук

На 09.12.2019 г. от 14:00 ч. в зала Договори в Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2,

На 09.12.2019 г. от 14:00 ч. в зала Договори в Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „България – Япония – 110 години от първите контакти, 80 години от установяване на дипломатически отношения и 60 години от тяхното възстановяване“ – илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенска услуга и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенска услуга

Цена на пощенската услуга:0,40лв.
Тираж

581 броя

Художник:Кристина Борисова

Специалният пощенски печат ще бъдат предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране