Вие сте тук

На 11.06.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на Централна поща гр. Пловдив, пл. „Централен“ 1,“

На 11.06.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на Централна поща гр. Пловдив, пл. „Централен“ 1,“

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „60 години от полета на първия човек в космоса Юрий Гагарин“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:35/25 мм. 
Перфорация:рамковидна/без перфорация
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:

3 600 броя

в това число:

1800 блока на бяла гумирана хартия, с рамковидна перфорация и

1800 блока на негумирана хартия с UV – нишка, без перфорация, с отпечатано логото на Международния панаир на колекционерите „Булколекто“

Художник:

Люба Томова

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 4000 Пловдив, за  3 (три) работни дни, считано от датата на пускане в продажба.