Вие сте тук

На 11.11.2019 г. от 10:30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 11.11.2019 г. от 10:30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Българска култура и изкуство - 130 години от рождението на арх. Георги Овчаров“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер на пощенските марките:   50/25 мм 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:0,65 лв.
Тираж на серията:

5 100 броя

Художник:Кирил Златков

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.