Вие сте тук

На 12.02.2021 г. от 10.30 ч. в сградата на в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 12.02.2021 г. от 10.30 ч. в сградата на в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Китайска Нова година – година на Белия метален вол“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

I.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:49/39 мм
Перфорация:имитирана
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:

3 600 броя.

Тиражът на блока ще бъде отпечатан на два вида хартия с имитирана перфорация, както следва:

  • 1800 блока на негумирана хартия с UV-нишка с иглена перфорация (от № 1 до № 1800 включително)
  • 1800 блока на бяла гумирана хартия с иглена перфорация (от № 1801 до № 3600 включтително)

II.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:49/39 мм
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла, гумирана
Номинална стойност:3,00 лв.
Тираж:

7 000 броя.

Художник:

Тахсин Ахмед

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.