Вие сте тук

На 12.05.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на Военна академия „Г.С. Раковски“, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 82,

На 12.05.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на Военна академия „Г.С. Раковски“, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 82,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Георги Стойков Раковски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:50/25 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:

5 100 броя.

Художник:

Стефан Калапишев

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на пускане в продажба.