Вие сте тук

На 12.07.2021 г. от 15.00 ч. в сградата на Гранд хотел София, град София, ул. „Гурко“ № 1,

На 12.07.2021 г. от 15.00 ч. в сградата на Гранд хотел София, град София, ул. „Гурко“ № 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „20 години Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Изданието ще бъде пуснато в продажба на 13.07.2021 г., след 10:30 часа сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6.

Вид на изданието:

илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на  пощенска услуга

Цена на пощенската услуга:0,40 лв.
Тираж:

786 броя

Художник:

Стан Парталев

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране