Вие сте тук

На 12.12.2019 г. от 11:00 ч. в Президентството, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2,

На 12.12.2019 г. от 11:00 ч. в Президентството, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „25 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Суверенния Малтийски орден“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:50/25 мм
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:2,30 лв.
Тираж:

10 500 броя.

Художник:д-р Ненко Атанасов

Специалният пощенски печат ще бъдат предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране