Вие сте тук

На 14.09.2020 г. от 10:00 ч. в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство, Студентски град, бул. „8 декември“,

На 14.09.2020 г. от 10:00 ч. в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство, Студентски град, бул. „8 декември“,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години УНСС“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:39/28,5 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж на марките:

6 500 броя

Художник:

Николай Петрусенко

Специалнит пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране