Вие сте тук

На 15.02.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, бул. „Брюксел“ № 1,

На 15.02.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, бул. „Брюксел“ № 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „50 години от създаването на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:50/25мм
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:2,00 лв.
Тираж:

7 000 броя

Художник:Емилио Бората

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София  за 3 (три) работни дни, считано от датата на пускане на изданието в употреба.

На 15.02.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, бул. „Брюксел“ № 1, | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.