Вие сте тук

На 16.04.2021 г. от 10.30 ч. в сградата на в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 16.04.2021 г. от 10.30 ч. в сградата на в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

да бъде пуснато в продажба издание на тема „550 години от рождението на Албрехт Дюрер“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:39/49 мм.
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:3,00 лв.
Тираж:

5 500 броя.

Художник:

Вилиам Китанов

Специалните  пощенски печати  ще бъдат предоставени  за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране