Вие сте тук

На 16.04.2021 г. от 10.30 ч. в сградата на в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 16.04.2021 г. от 10.30 ч. в сградата на в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в продажба издание на тема „100 години от рождението на Джон Глен и 50 години Аполо 14“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:25/40 мм
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:3,00 лв.
Тираж:

5 000 броя.

Художник:

проф. Виктор Паунов

Специалните  пощенски печати  ще бъдат предоставени  за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране