Вие сте тук

На 16.04.2021 г. от 10.30 ч. в сградата на в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 16.04.2021 г. от 10.30 ч. в сградата на в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в продажба издание на тема „Великден“ – илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга

Цена на пощенската услуга:0,65 лв.
Тираж:671 броя.
Художник:д-р Ненко Атанасов

Специалните  пощенски печати  ще бъдат предоставени  за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране