Вие сте тук

На 16.07.2020 г. от 10:30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 16.07.2020 г. от 10:30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Международен ден на семейните парични преводи 16 юни“ – една пощенска марка.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:39/28,5мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:2,30 лв.
Тираж:

14 000 броя

Художник:Светлин Балездров

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на пускане на изданието в употреба.