Вие сте тук

На 17.12.2019 г. от 14:30 ч. в зала Договори в Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2,

На 17.12.2019 г. от 14:30 ч. в зала Договори в Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „70 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Китайска народна република“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер на пощенските марките:39/28,5 мм 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:2,00 лв.
Тираж на серията:

7 000 броя

Художник:Тахсин Ахмед

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране