Вие сте тук

На 18.11.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 18.11.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „30 години от подписването на Конвенцията за правата на детето“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер на пощенските марките:   25/50мм 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:2,30 лв.
Тираж на серията:

5 500 броя

Художник:Дея Вълчева

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.