Вие сте тук

На 20.05.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 20.05.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Лъвовете на София- скулптурни фигури на лъвове“ – серия от три пощенски марки с променлив тираж и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

серия от три пощенски марки с променлив тираж

Размер:29/18 мм. 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,10 лв.; 1, 70 лв. и 2,30 лв.
Тираж:

1,10 лв. – 16 000 броя
1,70 лв. – 16 000 броя
2,30 лв. – 13 000 броя

Художник:Стоян Дечев

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране

Продажбата на изданията ще бъде осъществявана съгласно установените правила за ползването на сградата на Централна поща, съобразени с извънредната епидемична обстановка в страната.