Вие сте тук

На 20.05.2020 г. от 10:30 ч. в в сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 20.05.2020 г. от 10:30 ч. в в сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Световна година на Лудвиг ван Бетховен“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:25/50 мм. 
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:3,00 лв.
Тираж:

9 500 броя

Художник:Стефан Калапишев

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране   

Продажбата на изданията ще бъде осъществявана съгласно установените правила за ползването на сградата на Централна поща, съобразени с извънредната епидемична обстановка в страната.