Вие сте тук

На 21.07.2020 г. от 11.00 ч. в двора на Софийския университет, гр. София бул. „Цар Освободител“ 15,

На 21.07.2020 г. от 11.00 ч. в двора на Софийския университет, гр. София бул. „Цар Освободител“ 15,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от откриването на Антарктида и 50 години български научни изследвания на Ледения континент“ – серия от две пощенски марки в сцепка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

серия от две пощенски марки в сцепка

Размер на марките:50/25 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:1,70 лв. и 2,30 лв.
Тираж на марките:

8 000 броя

Художник:Атанас Атанасов

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на пускане на изданието в употреба.