Вие сте тук

На 23.12.2020 г. от 10.30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 23.12.2020 г. от 10.30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Бележити български художници“ – серия от две пощенски марки и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

серия от две пощенски марки

Размер:50/25мм. 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв. и 1,00 лв.
Тираж:

5 500 броя

Художник:

проф. Пламен Вълчев

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране