Вие сте тук

На 24.06.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Национална художествена академия – Филиал Бургас, Магазия 1, Пристанищен комплекс,

На 24.06.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Национална художествена академия – Филиал Бургас, Магазия 1, Пристанищен комплекс,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Българска градска хералдика – серия от две пощенски марки и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

серия от две пощенски марки

Размер:25/50 мм.  
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:2,30 лв. и 2,30 лв.
Тираж на марките:

7 000 броя

Художник:д-р Ненко Атанасов

Специалният пощенски печат ще бъдат предоставен за използване в Пощенска станция 8000 Бургас, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране