Вие сте тук

На 24.06.2021 г. от 13.00 ч. в библиотеката на село Калояновo, пл. „Възраждане” № 6,

На 24.06.2021 г. от 13.00 ч. в библиотеката на село Калояновo, пл. „Възраждане” № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от основаването на читалище „Искра“ - Калояново“ – илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга 

Цена на пощенската услуга:0,65 лв.
Тираж:

1 601 броя.

Художник:

Елена Маринска

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 4173 Калояново, за  3 (три) работни дни, считано от датата на пускане в продажба.