Вие сте тук

На 25.06.2021 г. от 18.00 ч. в сградата на Музикалния театър „Стефан Македонски“, бул. „Васил Левски“ № 100,

На 25.06.2021 г. от 18.00 ч. в сградата на Музикалния театър „Стефан Македонски“, бул. „Васил Левски“ № 100,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години Национална музикална академия „проф. Панчо Владигеров“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:25/40 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:дигитален
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,00 лв.
Тираж:

5 500 броя.

Художник:

д-р Светлин Балездров

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на пускане в продажба.