Вие сте тук

На 25.08.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 (вход откъм улица Гурко),

На 25.08.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 (вход откъм улица Гурко),

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „България – първи координатор на Общия дневен ред за Черно море 2020“ – една пощенска марка в блок. Изданието ще бъде пуснато в продажба  в Централна поща, веднага след 10:30.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:50/25 мм.
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:3,00 лв.
Тираж на марките:

6 000 броя

Художник:Емилио Бората

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.