Вие сте тук

На 26.04.2021 г. от 11.00 ч. в сградата на Археологическия музей – Варна, град Варна, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 41,

На 26.04.2021 г. от 11.00 ч. в сградата на Археологическия музей – Варна, град Варна, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 41,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от обявяването на Варна за курортен град“ – една пощенска марка и специален пощенски печат. Изданието ще бъде пуснато в продажба след 12:00 ч. на 26.04.2021 г.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:25/45мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:

5 100 броя.

Художник:

Димитър Трайчев

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 9000 Варна, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.