Вие сте тук

На 26.06.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на външните работи на Република България, улица "Александър Жендов" № 2,

На 26.06.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на външните работи на Република България, улица "Александър Жендов" № 2,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „75 годни от създаването не Организацията на обединените нации и 65 години от членството на България в Организацията на обединените нации“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:25/50 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:2,30 лв.
Тираж на марките:

8 000 броя

Художник:д-р Ненко Атанасов

Специалният пощенски печат ще бъдат предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране