Вие сте тук

На 27.05.2021 г. от 17.00 ч. в сградата на Висшето училище по телекомуникации и пощи, гр. София, ул. Академик Стефан Младенов 1,

На 27.05.2021 г. от 17.00 ч. в сградата на Висшето училище по телекомуникации и пощи, гр. София, ул. Академик Стефан Младенов 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години Висше училище по телекомуникации и пощи“– илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на  пощенска услуга

Цена на пощенската услуга:0,40 лв.
Тираж:1556 броя
Художник:Диляна Пеева

Изданието ще бъде пуснато в продажба в пощенска станция 1000 София на 28.05.2021 г. след 10:30 ч.