Вие сте тук

На 27.06.2020 г. от 11:00 ч. в Регионален исторически музей София, град София, площад Бански 1,

На 27.06.2020 г. от 11:00 ч. в Регионален исторически музей София, град София, площад Бански 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „170 години от рождението на Иван Вазов“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:28,5/39 мм. 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,10 лв.
Тираж на марките:

6 000 броя

Художник:Вилиам Китанов

Специалният пощенски печат ще бъдат предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране