Вие сте тук

На 28.02.2020 г. от 13.30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 28.02.2020 г. от 13.30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „150 години от създаването на Българската екзархия“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:50/25 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,70 лв.
Тираж:

10 000 броя

Художник:Иван Кашлаков

Специалниt пощенски печат ще бъдe предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране