Вие сте тук

На 28.09.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9,

На 28.09.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от смъртта на Джеймс Баучер“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:40/25 мм. 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,70 лв.
Тираж:

5 500 броя

Художник:

Людмил Методиев

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.