Вие сте тук

На 29.01.2020 г. от 10.30 в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 29.01.2020 г. от 10.30 в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

да бъде пуснато в употреба издание на тема „Китайска  нова година – Година на Металния плъх“ – два блока с по една пощенска марка и специален пощенски печат.

1.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:25/50 мм.
Перфорация:имитирана
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:

3 600 броя

2.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:25/50 мм.   
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:3,00 лв.
Тираж:

7 500 броя

Художник: Мая Стайкова

Специалниt пощенски печат ще бъдe предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране