Вие сте тук

На 29.06.2020 г. от 10.30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 29.06.2020 г. от 10.30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Европа – Древни пощенски маршрути“ – серия от две пощенски марки, две пощенски марки в блок, четири серии пощенски марки, вложени в карнетка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

І. За пощенските марки:

1.

Вид на изданието:

серия от две пощенски марки

Размер на марките:28,5/39 мм
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:1,10 лв. и 2,30 лв.
Тираж на марките:

16 000 броя от всеки номинал.

2.

Вид на изданието:

две пощенски марки в блок

Размер на марките:28,5/39 мм  
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:1,10 лв. и 2,30 лв.
Тираж:

8 000 броя.

3.

Вид на изданието:

четири серии пощенски марки, вложени в карнетка

Размер на марките:35/22 мм 
Перфорация на блок-листата:едностранна линейна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:1,10 лв. и 2,30 лв.
Тираж на марките:

16 000 броя от всеки номинал

Тираж на карнетката4 000 броя.

ІI. За пощенския продукт:

Вид на изданието:

илюстрован пощенски плик с оригинален знак
за цена на пощенската услуга

Цена на пощенската услуга:0,65 лв.
Тираж:831 броя.
Художник:Станимир Желев

Специалният пощенски печат ще бъдат предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране