Вие сте тук

На 31.05.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

На 31.05.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Европа 2021 – защитени национални представители на дивата природа“ – серия от две пощенски марки, две пощенски марки в блок, три серии пощенски марки с по една винетка, вложени в карнетка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

І. За пощенските марки:

1.

Вид на изданието:серия от две пощенски марки
Размер на марките:28,5/39 мм
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:1,10 лв. и 2,30 лв.
Тираж на марките::

16 000 броя.

2.

Вид на изданието:две пощенски марки в блок
Размер на марките:28,5/39 мм 
Перфорация:имитирана
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:1,10 лв. и 2,30 лв.
Тираж:

8 000 броя.

3.

Вид на изданието:три серии пощенски марки с по една винетка в карнетка
Размер на марките:24,5/35 мм  
Перфорация на блок-листата:линейна – два пъти хоризонтална и три пъти вертикална
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат 
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:1,10 лв. и 2,30 лв.
Тираж на марките:

12 000 броя от всеки номинал

Тираж на карнетката4 000 броя.

II. За пощенския продукт:

Вид на изданието:

илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга

Цена на пощенската услуга:0,65 лв.
Тираж:851 броя.
Художник:Тодор Ангелиев

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на пускане в продажба.