Вие сте тук

Считано от 1 март 2015 г. се изваждат от употреба пощенски марки

Със заповед № РД-08-336 от 30.06.2014 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, считано от 1 март 2015 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

1.1. № 4966 – „125 години от формиране на 9-ти пехотен пловдивски полк” - 1 пощенска марка с винетка и номинална стойност 0,65 лв.

1.2. № 4967 – „100 години от рождението на Ванга (1911-1996)” - 1 пощенска марка с  номинална стойност 0,65 лв.

1.3. № 4968 – „1 април - Ден на хумора и шегата. 35 години от откриването на Малката планета Габрово” - 1 пощенска  марка с винетка и номинална стойност 0,65 лв.

1.4. № 4969 – „20 години от създаването на Атлантическия клуб в България” - 1 пощенска марка в блок с номинална стойност 1,00 лв.

1.5. № 4970 – „50 години от полета на Юрий Гагарин и от изстрелването на първия космически апарат до Венера” - блок от 2 пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв.

1.6. №№ 4971÷4972 – „ЕВРОПА ‘2011 – година на горите” – 2 пощенски марки с номинални стойности 0, 65 лв. и 1,50 лв.

1.7. №№ 4973÷4974 – „ЕВРОПА ‘2011 – година на горите” – блок с 2 пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв.  и 1,50 лв.

1.8. №№ 4975÷4976 – „ЕВРОПА ‘2011 – година на горите” – 2 пощенски марки, вложени в карнетка, с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв.

1.9. № 4977 – „1700 години от издаването на Сердикийския едикт за верска търпимост от император Галерий” - 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.

1.10. № 4978 – „20 години от създаването Комисията за защита на конкуренцията” - 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.

1.11. № 4979 – „120 години филателен печат в България” – неперфориран блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.

1.12. №№ 4980÷4983 – „Регионите в България – Северен централен регион” - серия от 4 пощенски марки с номинални стойности 2 х 0,65 лв. и 2 х 1,00 лв.

1.13. №№ 4984÷4987 – „Музей на Дунавския риболов, гр. Тутракан” - серия от 4 пощенски марки с номинални стойности 2 х 0,65 лв. и 2 х 1,00 лв.

1.14. № 4988 – „1200 години от победата на хан Крум при Върбишкия проход” - 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.

1.15. №№ 4989÷4992 – „Флора - отровни гъби” - серия от 4 пощенски марки с номинални стойности 2 х 0,65 лв. и 2 х 1,00 лв.

1.16. № 4993 – „Tall ships регата ‘2011” - 1 пощенска марка в блок с номинална стойност 1,00 лв.

1.17. № 4994 – „150 години от рождението на Фритьоф Нансен (1861-1930)” - 1 пощенска марка в блок с номинална стойност 1,00 лв.

1.18. № 4995 – „200 години от рождението на композитора Ференц Лист (1811-1886)” - 1 пощенска марка с винетка с номинална стойност 1,00 лв.

1.19. №№ 4996÷4998 – „145 години от построяването на първата жп линия в България Русчук – Варна” - серия от 3 пощенски марки с 1 винетка с номинални стойности 0,65 лв., 1,00 лв. и 1,50 лв.

1.20. № 4999 – „Фауна - кучета – космонавти” -  блок с 4 пощенски  марки с номинални стойности 2 х 0,65 лв. и 2 х 1,00 лв.

1.21. № 5000 – „Фауна - кучета – космонавти” - неперфориран блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.

1.22. № 5001 – „Първите българи на рали "Дакар" - 1 пощенска марка с винетка и номинална стойност 1,50 лв.

1.23. № 5002 – „Международен ден на Черно море” - 2 пощенски марки в блок с номинални стойности 2 х 1,00 лв.

1.24. № 5003 – „100 години от рождението на композитора Йосиф Цанков (1911- 1971)” - 1 пощенска марка с винетка и номинална стойност 0,65 лв.

1.25. № 5004 – „Коледа `2011” - 1 пощенска марка с номинална стойност  0,65 лв.

1.26. № 5005 – „120 години от създаването на Военномедицинска академия” - 1 пощенска  марка с номинална стойност 0,65 лв.