Вие сте тук

Считано от 1 март 2016 г. се изваждат от употреба пощенски марки

Със заповед № РД-08-350 от 01.07.2015 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, считано от 1 март 2016 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж и неперфорирани малотиражни издания, пуснати в употреба през 2012 година по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

1.1. № 5008 – „700 години от разпускането на „Ордена на тамплиерите” от Папа Климент V” – 1 пощенска  марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.2. №№ 5009÷5012 – „Български писатели: 150 години от рождението на художника Антон Митов (1862-1930); 100 години от рождението на писателката Яна Язова (1912-1974); 50 години от рождението на поетесата Петя Дубарова (1962-1979); 125 години от рождението на поета Димчо Дебелянов (1887-1916)” – серия от 4 пощенски марки с номинални стойности 2 по 0,65 лв. и 2 по 1,00 лв.;

1.3. №№ 5013÷5014 – „ЕВРОПА 2012 – посетете България” – серия от 2 пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв. (всяка стойност на блок-лист по 5 марки с 1 винетка);

1.4. №№ 5015÷5016 – „ЕВРОПА 2012 – посетете България” – блок с 2 пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв.;

1.5. №№ 5017÷5018 – „ЕВРОПА 2012 – посетете България” – серия от 2 пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв., вложени в карнетка (всяка стойност на лист по 4 марки с 2 винетки);

1.6. № 5019 – „Двадесета национална антарктическа експедиция” – 1 пощенска марка с 1 винетка с номинална стойност 1,40 лв.;

1.7. № 5020 – „Двадесета национална антарктическа експедиция” – неперфориран блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.8. № 5021 – „100 години от един амбициозен проект – лайнерът „Титаник” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 1,40 лв.;

1.9. № 5022 – „100 години от първото бойно кръщение на българската авиация в небето над Одрин” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.10. № 5023 – „100 години от рождението на композитора Парашкев Хаджиев (1912-1992)” – 1 пощенска марка с винетка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.11. № 5024 – „20 години от приемането на Република България в Съвета на Европа” – 1 пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

1.12. № 5026 – „50 години Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 2,10 лв.;

1.13. № 5027 – „Европейско първенство по футбол в Полша и Унгария, 08.06. – 01.07.2012 г.” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

1.14. №№ 5028÷5031 – „Флора – бодливи растения” – серия от 4 пощенски марки с номинални стойности 2 по 0,65 лв. и 2 по 1,00 лв.;

1.15. № 5032 – „250 години от създаването на „История Славянобългарска” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65лв.;

1.16. №№ 5033÷5036 – „Регионите в България: Северозападен регион” – серия от 4 пощенски марки с номинални стойности 2 по 0,65 лв. и 2 по 1,00 лв.;

1.17. № 5037 – „ХХХ Летни Олимпийски игри в Лондон 27.07. – 12.08.2012 г.” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 1,50 лв.;

1.18. № 5038 – „175 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски (1837-1873)” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.19. № 5039 – „150 години от рождението на Клод Дебюси (1812-1918)” – 1 пощенска марка с винетка с номинална стойност 1,00 лв.;

1.20. № 5040 – „120 години Международен панаир - Пловдив” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.21. № 5041 – „150 години от рождението на Иван Петров Стоянович (1862-1947)” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.22. № 5042 – „150 години от рождението на Арнолдо Дзоки (1862-1940)” – 1 пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

1.23. № 5043 – „Екология – резерват ”Парангалица” – блок с 2 пощенски марки с номинални стойности  0,65 лв. и 1,50 лв.;

1.24. №№ 5044÷5047 – „Пощенски вагони” – серия от 4 пощенски марки с номинални стойности 2 x 0,65 лв. и 2 x 1,00 лв.;

1.25. № 5048 – „Военни хеликоптери” – неперфориран блок с 1 пощенска марка и с номинална стойност 0,65 лв.;

1.26. №№ 5049÷5052 – „Фауна - порода коне” – серия от 4 пощенски марки и 4 винетки с номинални стойности на марките 2 x 0,65 лв. и 2 x 1,00 лв.;

1.27. № 5053 – „100 години Министерство на железниците, пощите и телеграфите” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.28. № 5055 – „Коледа 2012” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.

1.29. № 5056 – „Международна година на химията - детско творчество” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.30. №№ 5057÷5058 – „20 години дипломатически отношения  България - Казахстан” – серия от 2 пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,40 лв.;

1.31. № 5059 – „Парад на планетите”- блок с 1 пощенска марка и с номинална стойност 1,00 лв.