Вие сте тук

Считано от 1 март 2017 г. се изваждат от употреба пощенски марки

Със заповед №  РД-08-406 от 29.08.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 март 2017 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж и неперфорирани малотиражни издания, пуснати в употреба през 2013 г. по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

1 № 5061 – „130 години от създаването на Морска администрация в България” – една пощенска марка с една винетка и номинална стойност 0,65 лв.;

2.  № 5062 – „135 години от Руско-турската война (1877-1878)” – блок с една пощенска марка и номинална стойност 1,40 лв.;

3.  № 5063 – „70 години от спасяването на българските евреи” – една пощенска марка с една винетка и номинална стойност 1,40 лв., (отпечатана в блок-лист, съдържащ 2 марки и 2 винетки);

4. № 5068 – „100 години ПФК "Черно море" – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

5. № 5069 – „100 години ПФК "Славия" – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

6. № 5070 – „50 години жена в Космоса – неперфориран блок с една пощенска марка и номинална стойност 0,65 лв.;

7. №№ 5071/5074 – „100 години от Балканската война (1912-1913)” – серия от четири пощенски марки с номинални стойности 2 по 0,65 лв. и 2 по 1,00 лв. (отпечатани в блок-лист);

8. № 5075 – „65 години "ЦСКА" – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

9. №№ 5076/5077 – „ЕВРОПА 2013 – пощенски коли” – серия от две пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв. (всяка номинална стойност е отпечатана на блок-лист, съдържащ по 5 марки и 1 винетка);

10. №№ 5078/5079 – „ЕВРОПА 2013 – пощенски коли” – блок с две пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв.;

11. №№ 5080/5081 – „ЕВРОПА 2013 – пощенски коли” – серия от две пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв. (всяка номинална стойност е отпечатана на блок-лист с по 4 марки, вложени в карнетка);

12. № 5082 – „125 години Български държавни железници” – една пощенска марка с една винетка и номинална стойност 1,40 лв.;

13. № 5083 – „Екология” – блок с една пощенска марка и номинална стойност 1,50 лв.;

14. № 5084 – „200 години от рождението на Рихард Вагнер (1813-1883)” – една пощенска марка с една винетка и номинална стойност 1,00 лв.;

15. № 5085 – „60 години от създаването на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

16. № 5086 – „Космос” – блок с една пощенска марка с номинална стойност 1,50 лв.;

17. № 5087 –„SOS детски селища” – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

18. № 5088 – „1150 години от Моравската мисия на Св. св. Кирил и Методий” – блок с една пощенска марка и номинална стойност 3,20 лв.;

19. №№ 5089/5092 – „Регионите в България – Югозападен” – серия от четири пощенски марки с номинални стойности 2 по 0,65 лв. и 2 по 1,00 лв. (отпечатани в блок-лист);

20. № 5093 – „В памет на Цар Борис ІІІ” – блок с една пощенска марка с номинална стойност 1,50 лв.;

21. № 5094 – „110 години дипломатически отношения между Република България и САЩ” – една пощенска марка с номинална стойност 1,40 лв.;

22. № 5095 – „100 години футболен клуб „Ботев - Пловдив” – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

23. № 5096 – „Международна филателна изложба „Република България – Руска Федерация” – неперфориран блок с една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

24. №№ 5097/5100 – „Флора – орхидеи” – серия от четири пощенски марки с номинални стойности 2 по 0,65 лв. и 2 по 1,00 лв. (отпечатани в блок-лист);

25. №№ 5101/5104 – „Фауна – породи домашни котенца” – серия от четири пощенски марки с номинални стойности 2 по 0,65 лв. и 2 по 1,00 лв. (отпечатани в блок-лист);

26. № 5105 – „25 години сдружение "Зелени Балкани" – блок с една пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

27. №№ 5106/5108 – „Метро в София” – серия от три пощенски марки с една винетка с номинални стойности 0,65 лв., 1,00 лв. и 1,50 лв.;

28. №№ 5106/5108І – „Метро в София” – серия от три пощенски марки с една винетка с номинални стойности 0,65 лв., 1,00 лв. и 1,50 лв. (вложени в карнетка);

29. № 5109 „Коледа 2013” – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.