Вие сте тук

Считано от 1 март 2019 г.се изваждат от употреба пощенски марки

Считано от 1 март 2019 г.се изваждат от употреба пощенски марки

Със заповед №  РД-08-299 от 13.07.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 март 2019 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им като знак и доказателство за платена цена на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните издания от пощенски марки с фиксиран тираж, пуснати в употреба през 2015 година и пощенски марки с фиксиран тираж, издадени през 2016 година и 2017 година, поради изчерпване на складовите наличности, по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

1. Издания от пощенски марки с фиксиран тираж, пуснати в употреба през 2015 година:

№ 5171 - „Културни годишнини: 100 години от рождението на Петър Увалиев“ - една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

№ 5172 - „Културни годишнини: 100 години българско кино” - една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

№ 5176 - „Космос - 40 години съвместен космически полет „Съюз - Аполо” -блок с една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

№ 5177 - „Космос - 40 години съвместен космически полет „Съюз - Аполо” -блок с една .пощенска марка (с имитирана перфорация) с номинална стойност 0,65 лв.;

№ 5178 - „100 години от учредяването на Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ — една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

№№ 5179/5180 - „Европа 2015 - старинни детски играчки“ - серия от две пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв. (всяка номинална стойност е отпечатана на блок-лист, съдържащ по четири пощенски марки и две винетки);

№№ 5181/5182 - „Европа 2015 - старинни детски играчки“ - блок с две пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв.;

№№ 5183/5184 - „Европа 2015 - старинни детски играчки“ - серия от две пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв. (всяка номинална стойност е отпечатана на блок-лист, съдържаш; по четири пощенски марки и една голяма винетка с формата на две марки; блок-листата са вложени в карнетка);

№ 5185 - „Тематична филателна изложба - домашни любимци” - блок с една пощенска марка (с имитирана перфорация) с номинална стойност 0,65лв.;

№ 5186 - „Екология - лесовъдство в България” - блок с една пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

№ 5187 - „70 години медицински университет в Пловдив” - една . пощенска марка с номинална стойност 0,65лв.;

№ 5188 - „150 години Международен съюз по далекосъобщенията“ - една пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

№ 5189 - „100 години ФК „Марек“ - една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

№ 5190 - „Първи Европейски игри Баку 2015“ - блок с една пощенска марка с номинална стойност 1,40 лв.;

№ 5191 - „65 години специализирана болница за активно лечение по онкология” - една пощенска марка с номинална стойност 0,65лв.;

№ 5192 - „100 годни от рождението на художника Стефан Кънчев“ - блок с една пощенска марка с номинална стойност 1,50 лв.;

№ 5193 - „100 години от рождението на художника Стефан Кънчев” - неперфориран блок с една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

№№ 5194/5196 - „Народно творчество“ - серия от три пощенски марки с номинални стойности 0,50 лв., 0,65 лв. и 1,00 лв. (част от тиража е отпечатан в блок- листа, съдържащи серията от три марки и три еднакви винетки);

№ 5197 - „Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“ - една пощенска марка с номинална стойност 0,65лв;

№№ 5198/5201 - „Регионите в България: Югоизточен регион“ - серия от четири пощенски марки с номинални стойности 2 по 0,65 лв. и 2 по 1,00 лв., отпечатана в блок-лист;

№ 5207 - „Културни годишнини: 225 години от рождението на Алфонс дьо Ламартин” - една пощенска марка с номинална стойност 1,50 лв. (отпечатана в блок-листа, съдържащи по четири марки и две еднакви винетки);

№№ 5208/5211 - „Фауна - евразийски вълк, WWF“ - серия от четири пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв., 0,80 лв., 1,40 лв. и 3,00 лв. (тиражът е отпечатан в два вида блок-листа: първи вид - отпечатан на блок-листа по номинални стойности, съдържащи по двадесет марки и пет винетки; втори вид - блок-листа, съдържащи две серии);

№№ 5212/5215 - „Фауна - евразийски вълк, WWF“ - блок със серията от четири пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв.; 0,80 лв.; 1,40 лв. и 3,00 лв.;

№№ 5216/5217 - „Международен панаир на колекционерите „Булколекто 2015”. Полярни изследователи” - неперфориран блок с две пощенски марки с номинални стойности 0,30 лв. и 0,40 лв.;

№№ 5218/5221 - „Флора - планински цветя“ - серия от четири пощенски марки с номинални стойности 0,10 лв., 0,50 лв., 0,65 лв. и 1.00 лв. (част от тиража е отпечатан в блок-листа, съдържащи по една серия);

№ 5222 - „830 години от въстанието на болярите Петър и Асен и възобновяването на българската държава” - блок с една пощенска марка с номинална стойност 1,50 лв.;

№№ 5223/5226 - „Транспорт - стари гари и локомотиви” - серия от четири пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв., 1,00 лв., 1,50 лв. и 2,00 лв. (отпечатана в блок-листа);

№ 5227 - „Научно-технологичен п'арк - иновации и технологии” - една пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

№ 5228 - „Коледа 2015” - една пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

№ 5229 — „Пловдив - Европейска!столица на културата 2019” — блок с една пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

№ 5230 - „Културни годишнини; 75 години от рождението на Емил Димитров“ - една пощенска марка с номинална стойност - 0,65 лв.;

№ 5231 - „Посткросинг - участвай“ - една пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.

2. Предложения за изваждане от употреба на пощенски марки с фиксиран тираж, издадени през 2016 година и 2017 година, поради изчерпване на складовите наличности:

2016 година

№ 5233 - „Антични тракийски монети“ - блок с една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв. - с имитира перфорация (част от тиража на изданието е отпечатано и на негумирана хартия с UV нишка);

№ 5254 - „100 години ПФК „Берое“ - една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв. (част от тиража е отпечатай на блок-листа, съдържащи четири еднакви марки);

№ 5262 - „Уики обича Земята“ -! една пощенска марка с номинална стойност 2,00 лв. (част от тиража е отпечатан на блок-листа, съдържащи четири еднакви марки);

2017 година

№ 5291 - „Китайска Нова година!- година на Огнения петел“ - блок с една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв. - с имитирана перфорация (част от тиража на изданието е отпечатано и на негумирана хартия с UV нишка).

 

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon РД-08-299/13.07.2018 г.142.34 KB